hilarie91

21 tekstów – auto­rem jest hi­larie91.

Grać jeszcze nie zaczęłam a wrażenie mam, jak­bym już przegrała. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 10 kwietnia 2011, 21:34

To, że my ma­my swój początek i ko­niec nie oz­nacza, że cały wszechświat jest tak sa­mo ograniczony. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 30 listopada 2010, 19:11

Nie oglądaj się na przeszłość, bo możesz prze­gapić teraźniejszość. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 24 lipca 2010, 20:04

Ale naj­le­piej to się ra­zem mil­czy, bo bi­jesz się wte­dy z myśla­mi i wiesz, że nie jes­teś sa­ma.


dla Trish. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 30 maja 2010, 00:02

Bo miłość jest wte­dy, kiedy bar­dziej kocham ciebie, niż siebie. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 24 maja 2010, 18:11

Nie ma dwóch ta­kich sa­mych płatków śniegu, tak jak nie ma dwóch ta­kich sa­mych ludzi. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 16 maja 2010, 22:20

Bez ak­ceptac­ji włas­ne­go Ja, nicze­go w życiu nie osiągniesz. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 26 kwietnia 2010, 21:13

Szu­kaj szczęścia! Jak je znaj­dziesz, będziesz mieć wszystko. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 22 kwietnia 2010, 22:05

Cza­sem tak bar­dzo bym chciała, tkwić w egoizmie. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 22 marca 2010, 22:14

Człowiekiem rządzą żądze. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 21 marca 2010, 20:06

hilarie91

Urodziłam się w 1991r. kiedy słońce zachodziło na tle gwiazdozbioru koziorożca. Ciągle próbuję dogonić uciekający świat, staram się zrozumieć istnienie rzeczy. Udaję, że mnie już nie obchodzi nic. i kocham zaburzać składnię ;] Cenne godziny mego życia spędzam na podziwianiu ich twórczości: www.photoblog.pl/natualia/ www.photoblog.pl/trishaaa/ bo sztukę nie tylko w słowach można zawrzeć ;)

Zeszyty
  • Kolumbowie. Rocznik 20 – w naz­wie te­go zeszy­tu posługuję się ty­tułem książki Brat­ne­go. oso­biście jes­tem za­fas­cy­nowa­na i wzruszo­na poezją tam­te­go ok­re­su, zwłaszcza Ro­moc­kiego.

  • w te smutne dni – zbiór cy­tatów, które do­bijają mnie w chwi­lach dep­re­syj­nych ^^ 

  • z piosenek – mu­zyki słucham na­wet we śnie ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hilarie91

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność